Grounding

Het verladen van petroleum en petrochemische producten vereist een hoge veiligheid. Om de verlading van een truck, vat of trein veilig te laten verlopen dient statische elektriciteit (potentiaalverschillen) vermeden te worden. De Securiterre van Honeywell Enraf verzekert het correct verbinden en aarden alvorens producten worden geladen. De verlading zal niet starten of zal onderbroken worden indien de verbinding niet (correct) tot stand wordt gebracht.
 

Onze producten:

Securiterre

  • Geschikt voor truck, vat of trein
  • ATEX gecertificeerd
Meer info