CE-label980x490

CE-markering: advies, ondersteuning & training

Wat houdt de CE-markering in?

De CE-markering staat letterlijk voor: ‘’Conformité Européenne’’, wat staat voor ‘’in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving’’. Dit betekent dat een fabrikant na het aanbrengen van de CE-markering verklaard dat zijn/haar product voldoet aan alle betreffende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

De consultants van Agidens ondersteunen u bij het beheren van de CE-conformiteit van uw industriële producten. We adviseren en ondersteunen fabrikanten die producten op de Europese markt willen brengen, alsook de gebruikers van dergelijke producten.

Onze dienstverlening over de CE-conformiteit omvat:

 • Het bepalen en implementeren van de richtlijnen die van toepassing zijn op uw product.
 • Het bepalen en implementeren van nationale en internationale geharmoniseerde normen.
 • Nagaan of het inschakelen van een 'Notified Body' verplicht, wenselijk of niet nodig is.
 • Ondersteuning bij het opstellen van een technisch constructiedossier (TCD).
 • Ondersteuning bij het opstellen van een EG-verklaring (IIA of IIB).
 • Ondersteuning en uitvoering van audits, validatietesten en/of risicoanalyses.
 • Het verzorgen van trainingen op maat, bij ons of bij uw organisatie.

 

De voornaamste Europese richtlijnen die hierbij van toepassing zijn:

 • Machinerichtlijn (2006/42/EG)
 • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 • EMC-richtlijn 2014/30/EU
 • Explosieveiligheid – 2014/34/EU (ATEX 114)
 • Richtlijn drukapparatuur (PED) 2014/68/EU

Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.