Strategisch energiebeheer voor installaties

Energie & duurzaamheid: strategisch energiebeheer voor de industrie

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn de voorbije jaren geëvolueerd van eco-niche fenomenen tot ware drijfveren van innovatie en rentabiliteit. Het energieaspect van fysieke assets beïnvloedt alle niveaus en activiteiten van een organisatie. Bedrijven moeten niet enkel rekening houden met snel stijgende prijzen voor energie en grondstoffen, maar krijgen ook steeds meer verplichtingen en beperkingen opgelegd door diverse overheden. Het energy & sustainability consulting team biedt advies, projectondersteuning en geeft opleiding.

 

ENERGIEAUDIT VOOR DE INDUSTRIE

De omslag naar een energiebewust beheer van uw assets begint bij een gerichte analyse. De aanpak van het Energy & Sustainability consulting team omvat drie niveaus van audits waarbij de verschillende verbruikers en processen steeds gedetailleerder in kaart worden gebracht. We bekijken enerzijds de bestaande energiestromen en anderzijds gaan we op zoek naar de mogelijke energiebesparende maatregelen.
 

ENERGIEOPTIMALISATIE VOOR DE INDUSTRIE

Agidens levert steeds duurzame oplossingen die de Total Cost of Ownership (TCO), de betrouwbaarheid van uw installaties en de milieu-impact van uw activiteiten optimaliseren. We kijken daarbij naar uw hard- en software, maar nemen ook uw processen onder de loep. Zo beperken onze energiebesparende maatregelen de ecologische voetafdruk van uw installaties en van uw bedrijf.  
 

ENERGIEBEHEER VOOR DE INDUSTRIE

Een plan is moeilijk. Het uitvoeren en onderhouden is nog veel moeilijker. Daarom zorgt ons energy & sustainability team voor permanente monitoring en beheer van uw energiestromen. De ISO50001 norm is hierbij een goede houvast. Met ons advies en onze ondersteuning kan uw bedrijf voldoen aan alle vereisten inzake optimaal energiebeheer.


Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.